FameHistory实时数据库
作者:杰控    2013/12/1 15:42:15

FameHistory实时数据库结构:

 
     
FameHistory实时数据库存储模式: 

 

 

     

FameHistory实时数据库选型:

  FameHistory安装实时数据库:     
     
     
 安装环境需求:      估算硬盘空间 
     
     
 通过Setup.ini文件定制安装: 安装实时数据库前,建议先临时关闭杀毒软件;  已购买加密狗,安装前在USB口插入加密狗; 执行FameHistorySetup.exe文件安装。
北京杰控科技有限公司  版权所有 地址:北京市石景山区实兴大街30号院16号楼1009 京ICP备05019376号   京公安网备110108002457